1883 فصل 1

1883 فصل 1

2021
8.9
بازیگران:
Sam Elliott, Tim McGraw, Faith Hill
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
خانواده داتون را در سفری به غرب از طریق دشت های بزرگ به سمت آخرین سنگر آمریکای مستعمره نشده دنبال می کند.
1883 فصل 1 قسمت 1
1883 فصل 1 قسمت 2
1883 فصل 1 قسمت 3
1883 فصل 1 قسمت 4
1883 فصل 1 قسمت 5
1883 فصل 1 قسمت 6
1883 فصل 1 قسمت 7
1883 فصل 1 قسمت 8
1883 فصل 1 قسمت 9
1883 فصل 1 قسمت 10
logo