1883 فصل 1

1883

2021
18 +
بزرگسال
8.9
بازیگران:
Sam Elliott, Tim McGraw, Faith Hill
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
خانواده داتون را در سفری به غرب از طریق دشت های بزرگ به سمت آخرین سنگر آمریکای مستعمره نشده دنبال می کند. نماشات، مرجع استریم فیلم
1883 فصل 1 قسمت 1
1883 فصل 1 قسمت 2
1883 فصل 1 قسمت 3
1883 فصل 1 قسمت 4
1883 فصل 1 قسمت 5
1883 فصل 1 قسمت 6
1883 فصل 1 قسمت 7
1883 فصل 1 قسمت 8
1883 فصل 1 قسمت 9
1883 فصل 1 قسمت 10
logo