پیکی بلایندرز فصل 6

پیکی بلایندرز فصل 6

2022
9.5
بازیگران:
Amber Anderson,Paul Anderson,Stephan Bessant
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
داستان حماسی خانواده گانگستری که در انگلستان دهه 1900 و با محوریت گروهی که تیغهایی را در نوک کلاههای خود میدوختند و رئیس خشنشان تامی شلبی بود اتفاق میافتد.
پیکی بلایندرز فصل 6 قسمت 1
پیکی بلایندرز فصل 6 قسمت 2
پیکی بلایندرز فصل 6 قسمت 3
پیکی بلایندرز فصل 6 قسمت 4
پیکی بلایندرز فصل 6 قسمت 5
پیکی بلایندرز فصل 6 قسمت 6
logo