فوتبالیست ها- فصل 1

فوتبالیست ها- فصل 1

1983
7.9
بازیگران:
Akari Hibino, Hôchû Ôtsuka, Kappei Yamaguchi
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
کاپیتان سوباسا یک سریال کارتونی نوستالژی و جذاب است که میتوان گفت هنوز هم که هنوزه با شنیدن اسم آن خاطرات خوشی برایمان تداعی می شود. این انیمیشن سریالی داستان جمعی از بچه های مدرسه ای است که به صورت حرفه ای در ورزش فوتبال فعالیت دارند و در این مسابقات عواطف و اتفاق های مختلفی را تجربه می کنند...
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 1
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 2
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 3
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 4
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 5
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 6
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 7
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 8
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 9
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 10
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 11
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 12
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 13
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 14
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 15
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 16
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 17
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 18
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 19
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 20
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 21
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 22
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 23
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 24
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 25
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 26
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 27
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 28
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 29
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 30
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 31
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 32
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 33
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 34
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 35
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 36
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 37
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 38
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 39
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 40
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 41
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 42
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 43
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 44
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 45
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 46
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 47
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 48
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 49
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 50
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 51
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 52
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 53
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 54
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 55
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 56
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 57
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 58
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 59
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 60
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 61
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 62
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 63
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 64
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 65
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 66
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 67
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 68
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 69
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 70
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 71
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 72
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 73
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 74
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 75
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 76
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 77
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 78
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 79
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 80
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 81
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 82
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 83
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 84
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 85
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 86
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 87
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 88
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 89
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 90
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 91
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 92
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 93
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 94
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 95
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 96
logo