گومورا فصل 5

گومورا فصل 5

2021
0
بازیگران:
Salvatore Esposito, Ivana Lotito, Dominic Borrelli
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
چیرو در تلاش برای تبدیل شدن به رئیس بعدی سندیکای جنایی خود، سنت را نادیده می گیرد. جنگ قدرت داخلی او و تمام خانواده اش را به خطر می اندازد…
گومورا فصل 5 قسمت 1
گومورا فصل 5 قسمت 2
گومورا فصل 5 قسمت 3
گومورا فصل 5 قسمت 4
گومورا فصل 5 قسمت 5
گومورا فصل 5 قسمت 6
گومورا فصل 5 قسمت 7
گومورا فصل 5 قسمت 8
گومورا فصل 5 قسمت 9
گومورا فصل 5 قسمت 10
logo