وایکینگ ها فصل 6

وایکینگ ها فصل 6

2019
8
بازیگران:
Katheryn Winnick, Alexander Ludwig, Alex Høgh Andersen
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
داستان سریال درباره فردی است به نام رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقیهای منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهند. رگنار با مخالفت با پادشاه، به کارش ادامه میدهد تا راه را برای نبرد با غربیها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند.
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 1
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 2
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 3
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 4
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 5
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 6
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 7
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 8
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 9
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 10
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 11
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 12
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 13
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 14
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 15
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 16
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 17
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 18
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 19
وایکینگ ها فصل 6 قسمت 20
logo