فرار از زندان- فصل 3

فرار از زندان- فصل 3

2007
8.6
بازیگران:
Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
به دلیل یک توطئه سیاسی ، یک مرد بی گناه به مجازات اعدام فرستاده می شود و تنها امید او برادرش است ، که ماموریت خود می داند تا عمداً خود را به همان زندان بفرستد تا هر دوی آنها را از داخل بیرون بکشد.
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 1
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 2
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 3
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 4
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 5
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 6
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 7
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 8
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 9
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 10
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 11
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 12
فرار از زندان- فصل 3 قسمت 13
logo