اوزارک فصل 4

اوزارک فصل 4

2022
9
بازیگران:
Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک مشاور مالی خانواده اش را از شیکاگو به اوزارکس میسوری می کشاند، جایی که باید برای دلجویی از یک رئیس مواد مخدر پول شویی کند.
اوزارک فصل 4 قسمت 1
اوزارک فصل 4 قسمت 2
اوزارک فصل 4 قسمت 3
اوزارک فصل 4 قسمت 4
اوزارک فصل 4 قسمت 5
اوزارک فصل 4 قسمت 6
اوزارک فصل 4 قسمت 7
اوزارک فصل 4 قسمت 8
اوزارک فصل 4 قسمت 9
اوزارک فصل 4 قسمت 10
اوزارک فصل 4 قسمت 11
اوزارک فصل 4 قسمت 12
اوزارک فصل 4 قسمت 13
اوزارک فصل 4 قسمت 14
logo