معمای 101- فصل اول

معمای 101- فصل اول

2019
7
بازیگران:
Jill Wagner, Kristoffer Polaha, Preston Vanderslice, Andy Thompson
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
تحقیقات یک نویسنده ی جوان باعث می شود پلیس یک پرونده ی قتل قدیمی، که در آن یکی از دوستان امی محکوم شده بود، را دوباره باز کند.
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت ششم
قسمت هفتم
logo