تاریک فصل 1

تاریک فصل 1

2017
8
بازیگران:
Louis Hofmann, Maja Schöne, Oliver Masucci
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
داستان این سریال حماسه ای خانوادگی با یک ماجرای ماوراء طبیعی ، در شهری در آلمان اتفاق می افتد ، جایی که ناپدید شدن دو کودک خردسال روابط بین چهار خانواده را آشکار می کند.
تاریک فصل 1 قسمت 1
تاریک فصل 1 قسمت 2
تاریک فصل 1 قسمت 3
تاریک فصل 1 قسمت 4
تاریک فصل 1 قسمت 5
تاریک فصل 1 قسمت 6
تاریک فصل 1 قسمت 7
تاریک فصل 1 قسمت 8
تاریک فصل 1 قسمت 9
تاریک فصل 1 قسمت 10
logo