خاندان اژدها فصل 1 - دوبله

خاندان اژدها فصل 1 - دوبله

2022
9
بازیگران:
Paddy Considine,Matt Smith,Emma D'Arcy
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
داستان خاندان تارگرین که 200 سال قبل از وقایع سریال بازی تاج و تخت رخ می دهد.
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 1 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 2 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 3 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 4 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 5 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 6 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 7 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 8 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 9 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 10 - دوبله
logo