ارباب حلقه ها - حلقه های قدرت فصل 1

ارباب حلقه ها - حلقه های قدرت فصل 1

2022
7.6
بازیگران:
Amelie Child Villiers,Will Fletcher,Morfydd Clark
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
درام حماسی هزاران سال قبل از اتفاقات «هابیت» و «ارباب حلقهها» نوشته جی.آر.آر تالکین که مجموعهای از شخصیتهای آشنا و جدید را دنبال میکند که با ظهور مجدد شر در سرزمین میانه مواجه میشوند.
ارباب حلقه ها - حلقه های قدرت فصل 1 قسمت 1
ارباب حلقه ها - حلقه های قدرت فصل 1 قسمت 2
ارباب حلقه ها - حلقه های قدرت فصل 1 قسمت 3
ارباب حلقه ها - حلقه های قدرت فصل 1 قسمت 4
ارباب حلقه ها - حلقه های قدرت فصل 1 قسمت 5
ارباب حلقه ها - حلقه های قدرت فصل 1 قسمت 6
logo