عصر یخبندان - داستان های اسکرات فصل 1

عصر یخبندان - داستان های اسکرات فصل 1

2022
8.2
بازیگران:
Kari Wahlgren,Chris Wedge
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
شش انیمیشن کوتاه کاملاً جدید با بازی اسکرات، سنجاب شمشیر دندان بدبخت ماجراهای «عصر یخبندان» که فراز و نشیب های پدر شدن را تجربه می کند.
عصر یخبندان - داستان های اسکرات فصل 1 قسمت 1
عصر یخبندان - داستان های اسکرات فصل 1 قسمت 2
عصر یخبندان - داستان های اسکرات فصل 1 قسمت 3
عصر یخبندان - داستان های اسکرات فصل 1 قسمت 4
عصر یخبندان - داستان های اسکرات فصل 1 قسمت 5
عصر یخبندان - داستان های اسکرات فصل 1 قسمت 6
logo