نیروی اهریمنی او- فصل 1

نیروی اهریمنی او

2019
14 +
نوجوان
8
بازیگران:
Dafne Keen, Amir Wilson, Ruth Wilson
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
یک دختر جوان قرار است جهان خود را از چنگال Magisterium رهایی دهد که روابط مردم را با جادو و ارواح حیوانی (آنها که به دیوها معروف هستند )سرکوب می کند.نماشات، مرجع استریم فیلم
نیروی اهریمنی او- فصل 1 قسمت 1
نیروی اهریمنی او- فصل 1 قسمت 2
نیروی اهریمنی او- فصل 1 قسمت 3
نیروی اهریمنی او- فصل 1 قسمت 4
نیروی اهریمنی او- فصل 1 قسمت 5
نیروی اهریمنی او- فصل 1 قسمت 6
نیروی اهریمنی او- فصل 1 قسمت 7
نیروی اهریمنی او- فصل 1 قسمت 8
logo