هیلز فصل 1

نیروی اهریمنی او

2021
18 +
بزرگسال
8
بازیگران:
Stephen Amell, Alexander Ludwig, Alison Luff
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
این سریال داستان دو برادر و رقیب است - یکی شرور ، یا "پاشنه" ، در رینگ ؛ دیگری قهرمان یا "چهره". جنگ بر سر ارتقاء کشتی مرحوم پدرشان بود که برای جلب توجه ملی در شهر کوچک گرجستان رقابت می کرد. نماشات، مرجع استریم فیلم
هیلز فصل 1 قسمت 1
هیلز فصل 1 قسمت 2
هیلز فصل 1 قسمت 3
هیلز فصل 1 قسمت 4
هیلز فصل 1 قسمت 5
هیلز فصل 1 قسمت 6
هیلز فصل 1 قسمت 7
هیلز فصل 1 قسمت 8
logo