مبدا فصل 1

مبدا فصل 1

2022
8.2
بازیگران:
Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
رمز و راز شهری در آمریکای مرکزی را کشف کنید که هر کسی را که وارد آن می شود زندانی می کند. از آنجایی که ساکنان در تلاش برای حفظ حس عادی بودن و جستجوی راهی برای خروج هستند، باید از تهدیدات جنگل اطراف نیز جان سالم به در ببرند.
مبدا فصل 1 قسمت 1
مبدا فصل 1 قسمت 2
مبدا فصل 1 قسمت 3
مبدا فصل 1 قسمت 4
مبدا فصل 1 قسمت 5
مبدا فصل 1 قسمت 6
مبدا فصل 1 قسمت 7
مبدا فصل 1 قسمت 8
مبدا فصل 1 قسمت 9
مبدا فصل 1 قسمت 10
logo