فورکی سوال می پرسد- فصل 1

فورکی سوال می پرسد- فصل 1

2019
6.8
بازیگران:
Tony Hale, Bob Peterson, John Ratzenberger
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
فورکی یکی از شخصیت های انیمیشن اسباب بازی ها است که که در این مجموعه سریالی به تنهایی روی او تمرکز شده است. او سوال های زیادی در سر دارد. او سوال های مهمی در مورد نحوه عملکرد جهان می پرسد ، مانند: عشق چیست؟ ساعت چنده؟ و البته ، مهم ترین سوال از همه: پنیر چیست؟
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 1
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 2
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 3
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 4
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 5
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 6
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 7
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 8
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 9
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 10
logo