فورکی سوال می پرسد- فصل 1

Forky Asks a Question

2019
12 +
کودک
6.8
بازیگران:
Tony Hale, Bob Peterson, John Ratzenberger
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
فورکی یکی از شخصیت های انیمیشن اسباب بازی ها است که که در این مجموعه سریالی به تنهایی روی او تمرکز شده است. او سوال های زیادی در سر دارد. او سوال های مهمی در مورد نحوه عملکرد جهان می پرسد ، مانند: عشق چیست؟ ساعت چنده؟ و البته ، مهم ترین سوال از همه: پنیر چیست؟نماشات، مرجع استریم فیلم
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 1
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 2
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 3
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 4
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 5
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 6
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 7
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 8
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 9
فورکی سوال می پرسد- فصل 1 قسمت 10
logo