برای زندگی فصل 2

برای زندگی فصل 2

2020
8.2
بازیگران:
Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
داستان درباره ی یک زندانی است که برای جرمی که مرتکب نشده است زندانی شده ، اکنون او در تلاش است تا بیگناهیاش را ثابت کند و…نماشات، مرجع استریم فیلم
برای زندگی فصل 2 قسمت اول
برای زندگی فصل 2 قسمت دوم
برای زندگی فصل 2 قسمت سوم
برای زندگی فصل 2 قسمت چهارم
برای زندگی فصل 2 قسمت پنجم
برای زندگی فصل 2 قسمت 6
برای زندگی فصل 2 قسمت 7
برای زندگی فصل 2 قسمت 8
برای زندگی فصل 2 قسمت 9
برای زندگی فصل 2 قسمت 10
logo