چپلوایت فصل 1

چپلوایت فصل 1

2021
7.2
بازیگران:
Adrien Brody, Emily Hampshire, Jennifer Ens
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
در دهه 1850 ، کاپیتان چارلز بون خانواده خود را به خانه اجدادی خود در شهر کوچک و خواب آلود "پریچر کرنرز" منتقل می کند. چارلز به زودی باید با اسرار تاریخ خانواده خود روبرو شود و برای پایان دادن به تاریکی بجنگد.
چپلوایت فصل 1 قسمت 1
چپلوایت فصل 1 قسمت 2
چپلوایت فصل 1 قسمت 3
چپلوایت فصل 1 قسمت 4
چپلوایت فصل 1 قسمت 5
چپلوایت فصل 1 قسمت 6
چپلوایت فصل 1 قسمت 7
چپلوایت فصل 1 قسمت 8
چپلوایت فصل 1 قسمت 9
چپلوایت فصل 1 قسمت 10
logo