بد و دیوانه فصل 1

بد و دیوانه فصل 1

2021
0
بازیگران:
Lee Dong-Wook, Han Ji-Eun, Hak-Yeon Cha
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک درام قهرمانانه که به دنبال پلیس توانا اما بد، ریو سو یول است که پس از ملاقات با “K” عادل اما دیوانه، انسانیت خود را باز می یابد…
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 1
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 2
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 3
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 4
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 5
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 6
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 7
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 8
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 9
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 10
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 11
بد و دیوانه فصل 1 قسمت 12
logo