حمله به تایتان فصل 4

حمله به تایتان

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2020
ژاپن
18 +
بزرگسال
9.5
بازیگران:
Yoshimasa Hosoya, Takehito Koyasu, Ayane Sakura
نویسنده:
Hajime Isayama, Hiroshi Seko
کارگردان:
Yûichirô Hayashi, Jun Shishido
گزارش تخلفات
توضیحات
نماشات، مرجع استریم فیلم
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 1
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 2
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 3
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 4
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 5
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 6
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 7
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 8
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 9
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 10
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 11
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 12
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 13
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 14
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 15
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 16
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 17
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 18
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 19
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 20
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 21
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 22
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 23
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 24
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 25
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 26
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 27
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 28
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 29
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 30

همچنین تماشا کنید

logo