ما همه مردیم فصل 1

ما همه مردیم فصل 1

2022
0
بازیگران:
Yi-Hyun Cho, Victoria Grace, Lim Jae-Hyeok
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک دبیرستان برای شیوع ویروس زامبی تبدیل به زمین صفر می شود. دانش آموزانی که به دام افتاده اند باید راه خود را بجنگند یا به یکی از مبتلایان هار تبدیل شوند.نماشات، مرجع استریم فیلم
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 1
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 2
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 3
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 4
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 5
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 6
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 7
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 8
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 9
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 10
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 11
ما همه مردیم فصل 1 قسمت 12
logo