یک روز بهتر فصل 1

یک روز بهتر

2022
18 +
بزرگسال
5
بازیگران:
Jin Goo,Ha Do-kwon,Lee Won-keun
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
لی هو چول یک مرد معمولی است که دنیای او پس از ربوده شدن غیرمنتظره دخترش زیر و رو می شود. غریبه ای به او اطلاع می دهد که قاتل در واقع همسایه او است. اما این غریبه در واقع بائه تائه جین، قاتلی است که استخدام شده تا آن قاتل را پیدا کند.نماشات، مرجع استریم فیلم
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 1
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 2
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 3
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 4
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 5
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 6
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 7
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 8
logo