یک روز بهتر فصل 1

یک روز بهتر فصل 1

2022
5
بازیگران:
Jin Goo,Ha Do-kwon,Lee Won-keun
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
لی هو چول یک مرد معمولی است که دنیای او پس از ربوده شدن غیرمنتظره دخترش زیر و رو می شود. غریبه ای به او اطلاع می دهد که قاتل در واقع همسایه او است. اما این غریبه در واقع بائه تائه جین، قاتلی است که استخدام شده تا آن قاتل را پیدا کند.نماشات، مرجع استریم فیلم
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 1
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 2
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 3
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 4
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 5
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 6
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 7
یک روز بهتر فصل 1 قسمت 8
logo