در کنار من باش دورایمان 2 - دوبله

در کنار من باش دورایمان 2 - دوبله

2020
7.5
بازیگران:
Bakarhythm,Brian Beacock,Johnny Yong Bosch
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
نوبیتا به آینده سفر می کند تا عروسش را به مادربزرگ محبوبش نشان دهد، اما نوبیتای بالغ از عروسی خود فرار کرده است. آیا او هرگز می تواند شوهر خوبی برای شیزوکا باشد؟

پیشنهاد نماشات

logo