جایی که چیزهای ترسناک هستند

جایی که چیزهای ترسناک هستند

2022
3
بازیگران:
Katelyn Branch,Michael Cervantes,Peter Cote
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
گروهی از نوجوانان با الهام از پروژه دبیرستانی افسانه شهری خود را بسازید" به سرعت از میل خود برای "لایک" بیشتر و انتشار ویروسی با عواقب مرگبار خارج می شوند."

پیشنهاد نماشات

logo