نژا دوباره متولد می شود

نژا دوباره متولد می شود

2021
6.8
بازیگران:
Nicole Fong,Victoria Grace,Jason Ko
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک پیک جوان و عادی، لی یونشیانگ، اگرچه از منطقه فقیر نشین میآید، زندگی رضایتبخشی دارد. اما وقتی پسر ثروتمند متکبر باس او را مورد ضرب و شتم قرار میدهد، عصبانیت عمیق او به انفجار آتش حقیقت تبدیل میشود.

پیشنهاد نماشات

logo