عزیز مالیخولیایی من

عزیز مالیخولیایی من

2021
4
بازیگران:
Sage Kirkpatrick,Kayden Brenna Tokarski,Tank Jones
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
فیلم نگاهی دارد به 48 ساعت از زندگی دشوار خانواده باروز. این داستان از نگاه پسر بزرگتر، مایلز باروز 19 ساله معتاد به مواد مخدر روایت می شود که به خانه نرفته است، زیرا زندگی خانگی او دلیل اصلی اعتیاد اوست.

پیشنهاد نماشات

logo