شب هشتم

شب هشتم

2021
5.3
بازیگران:
Lee Sung-min,Park Hae-joon,Kim Yoo-jeong
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
با تسبیح در یک دست و تبر در دست دیگر، یک راهب، روح هزار ساله ای را شکار می کند که انسان ها را تسخیر کرده و جهنم را روی زمین آزاد می کند.

پیشنهاد نماشات

logo