مارتین ایدن

مارتین ایدن

2019
7
بازیگران:
Luca Marinelli,Jessica Cressy,Vincenzo Nemolato
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
مارتین ایدن تلاش می کند تا از طریق پیگیری شدید و پرشور خودآموزی، از شرایط فقیرانه و پرولتاریایی خود فراتر رود؛ به این امید که جایگاهی در میان نخبگان ادبی به دست آورد.

پیشنهاد نماشات

logo