شاهزاده خانم

شاهزاده خانم

2022
5.5
بازیگران:
Joey King,Olga Kurylenko,Antoni Davidov
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
هنگامی که یک شاهزاده خانم با اراده ای محکم از ازدواج با یک جامعه ستیز بیرحم امتناع میکند، او را ربوده و در برج دورافتادهای از قلعه پدرش حبس میکنند. شاهزاده خانم باید پادشاهی را از دست خواستگار انتقام جوی خود که قصد دارد تاج و تخت پدرش را تصاحب کند نجات دهد.

پیشنهاد نماشات

logo