شار لذیذ

شار لذیذ

2022
5.8
بازیگران:
Leo Bill,Richard Bremmer,Asa Butterfield
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
مجموعهای که در مؤسسهای اختصاص داده شده به اجرای آشپزی و غذا میگذرد، خود را درگیر جنگ قدرت، انتقامجوییهای هنری و اختلالات گوارشی مییابد.

پیشنهاد نماشات

logo