قاتل کاراته کا - بکش یا کشته شو

قاتل کاراته کا - بکش یا کشته شو

1976
4.9
بازیگران:
James Ryan,Charlotte Michelle,Norman Coombes
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
دو نفر از چهرههای سابق در رتبهبندی قدرت های محوری، یک تورنمنت مرگبار هنرهای رزمی را در محلی دورافتاده برنامهریزی میکنند. این دو رقیب سپس برای جمع آوری رقبای برتر از سراسر جهان به رقابت می پردازند و استیو هانت، مبارزی است که بیشتر از هم مورد توجه قرار دارد.

پیشنهاد نماشات

logo