پسران منطقه جهنم

پسران منطقه جهنم

2021
5.9
بازیگران:
Jack Rowan,Nigel O'Neill,Louisa Harland
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
خدمه ای از کارگران سرسخت جاده، به رهبری پدر و پسری که نزاع می کنند، باید از شبی که به طور تصادفی یک خون آشام ایرلندی باستانی را بیدار می کنند، زنده بمانند.

پیشنهاد نماشات

logo