شمشیرزن

شمشیرزن

2020
6.8
بازیگران:
Jang Hyuk,Hyeon-soo Kim,Joe Taslim
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
سه شمشیرزن مختلف، یکی که در حال کور شدن است، یکی که بهترین شمشیرزن در سلسله چوسون است و دیگری هم بهترین شمشیرزن در سلسله چینگ که آرزوی بهترین شدن را حتی در سلسله چوسون دارد. این 3 شمشیرزن با دلایلی که برای خود دارند، یکدیگر را ملاقات می کنند.

پیشنهاد نماشات

logo