زن در ماشین

زن در ماشین

2022
4.5
بازیگران:
Helene Joy,Liane Balaban,Gabrielle Lazure
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
به نظر می رسد که »آن« همه چیز دارد، اما وقتی پسر خوانده اش با یک زن جوان زیبا به مونترال باز می گردد، آن وسواس زیادی نسبت به زن غریبه پیدا می کند که می ترسد زندگی خوب او را نابود کند.

پیشنهاد نماشات

logo