خط تنش

خط تنش

ترسناک
2020
آمریکا
4.3
بازیگران:
Tyler Mane,Scout Taylor-Compton,John Schneider
نویسنده:
Renae Geerlings,Matt Granger,Mikey Granger
کارگردان:
Péter Engert
توضیحات
یک جنایتکار سرسخت که تازه از مفصل بیرون آمده، به عنوان یک دستکار در خانه ای ویران کار می کند. اما وحشتهای پیچیدهای که در درونش مییابد برای فرار هر کسی کافی است. پس چرا او می ماند؟ و چرا بسیاری از مردم به پنان کشیده شده اند...

پیشنهاد نماشات

logo