بلوار سانست

بلوار سانست

درام/ film-noir
1950
آمریکا
8.4
بازیگران:
William Holden,Gloria Swanson,Erich von Stroheim
نویسنده:
Charles Brackett,Billy Wilder,D.M. Marshman Jr.
کارگردان:
Billy Wilder
توضیحات
یک فیلمنامه نویس رابطه خطرناکی با یک ستاره کم رنگ سینما برقرار می کند که مصمم به بازگشت پیروزمندانه است.

پیشنهاد نماشات

logo