تپه نوردها

تپه نوردها

ترسناک/ دلهره آور
2022
ایرلند
4.2
بازیگران:
Mark Agar,Elise Brennan,Michael Cloke
نویسنده:
Tom Cosgrove
کارگردان:
Tom Cosgrove
توضیحات
هنگامی که پیاده رو ها به زمین های خصوصی نفوذ می کنند، درگیری با مالک زمین به خشونت منجر می شود.

پیشنهاد نماشات

logo