پادا

پادا

جنایی/ درام/ دلهره آور
2022
هند
8
بازیگران:
Kunchacko Boban,Vinayakan,Joju George
نویسنده:
Kamal K.M.
کارگردان:
Kamal K.M.
توضیحات
همه دولتهایی که بر کشور حکومت کردهاند، قوانینی وضع کردهاند که مردم بومی را اغلب از شیوه زندگی و سرزمینشان محروم میکند و از منافع سرمایهداری دوستانه محافظت میکند. این فیلم به یک اپیزود از مخالفت در دهه 90 بازنگری می کند که آغاز شد

پیشنهاد نماشات

logo