همسر جیکوب

همسر جیکوب

ترسناک
2021
آمریکا
5.5
بازیگران:
Barbara Crampton,Larry Fessenden,Bonnie Aarons
نویسنده:
Mark Steensland,Kathy Charles,Travis Stevens
کارگردان:
Travis Stevens
توضیحات
آن، که با یک وزیر شهر کوچک ازدواج کرده است، احساس می کند که زندگی اش در 30 سال گذشته در حال کاهش است. مواجهه با استاد" حس جدیدی از قدرت و اشتهای او برای زندگی جسورانه به ارمغان می آورد. با این حال، این تغییر با یک بدن سنگین همراه است"

پیشنهاد نماشات

logo