اسنیکرلا

اسنیکرلا

کمدی/ خانوادگی/ موزیکال
2022
آمریکا
4
بازیگران:
Chosen Jacobs,Lexi Underwood,Devyn Nekoda
نویسنده:
Mindy Stern,George Gore II,David Light
کارگردان:
Elizabeth Allen Rosenbaum
توضیحات
چرخشی مدرن در سیندرلا که در فرهنگ کفش ورزشی نیویورک سیتی اتفاق می افتد.

پیشنهاد نماشات

logo