جمجمه - ماسک

جمجمه - ماسک

تخیلی/ ترسناک
2020
برزیل
4.9
بازیگران:
Tristan Aronovich,Danilo Cassola,Natallia Rodrigues
نویسنده:
Armando Fonseca,Kapel Furman
کارگردان:
Armando Fonseca,Kapel Furman
توضیحات
این فیلم یک فیلم ترسناک اکشن است که یک قاتل زنجیرهای ماوراء طبیعی را بر اساس اسطورههای پیش از کلمبیا در شکار انتقام در کلان شهر سائوپائولو به تصویر میکشد.

پیشنهاد نماشات

logo