گناه خوار

گناه خوار

ترسناک/ دلهره آور
2022
آمریکا
3.1
بازیگران:
Jessie Nerud,Danny Bohnen,Scotty Bohnen
نویسنده:
Carmelo Chimera,Nicholas Chimera,Robert O'Neal
کارگردان:
Carmelo Chimera
توضیحات
هنگامی که زنی در حال فرار از گذشته خود آسیب وحشتناکی را متحمل می شود، در شهری با رازی تاریک گیر می کند. با تشدید پدیده های عجیب و غریب و بدون اعتماد به کسی، او باید قبل از یک تکان واقعی با شیاطین درونی خود روبرو شود.

پیشنهاد نماشات

logo