بیگانگان بدنم را ربودند

بیگانگان بدنم را ربودند

ماجراجویی/ کمدی/ خانوادگی
2020
آمریکا
13 +
نوجوان
3.5
بازیگران:
Travis Turner,Ty Consiglio,Dan Payne
نویسنده:
Judith Reeves-Stevens, Garfield Reeves-Stevens, Bruce Coville
کارگردان:
Sean McNamara
گزارش تخلفات
توضیحات
ارباب کهکشانی بازمیگردد ولی معاونش راد ر ا از دست داده و به افراد جدیدی برای جنگ در کهکشان نیاز دارد و ...نماشات، مرجع استریم فیلم

همچنین تماشا کنید

logo