شهر اشغالی

شهر اشغالی

مستند/ تاریخی/ جنگی
2023
انگلستان, هلند, آمریکا
13 +
نوجوان
6.5
بازیگران:
Melanie Hyams
نویسنده:
Bianca Stigter
کارگردان:
Steve McQueen
گزارش تخلفات
توضیحات
سفری از جنگ جهانی دوم تا سالهای اخیر همهگیری و اعتراض و تأملی تحریکآمیز و تأییدکننده زندگی در مورد حافظه، زمان و آنچه که وجود دارد...نماشات، مرجع استریم فیلم

همچنین تماشا کنید

logo