ربوده شده در خواب

ربوده شده در خواب

رمزآلود/ دلهره آور
2022
آمریکا
14 +
نوجوان
5.2
بازیگران:
Morgan Bradley,Alicia Leigh Willis,Mary Carrig
نویسنده:
Kayley Loveridge, Kelly Peters, Amy Katherine Taylor
کارگردان:
John Murlowski
گزارش تخلفات
توضیحات
مادر جدید هالی به نوزادش که در زمان تولدش پیوند قلب انجام داده است، وقف دارد. هالی وقتی در مگان دوست جدیدی پیدا میکند هیجانزده میشود، اما زندگی هالی به شکلی شوم در میآید زیرا به نظر میرسد خطری هر حرکت او را دنبال میکند.نماشات، مرجع استریم فیلم

همچنین تماشا کنید

logo