آخرین نبرد

آخرین نبرد

علمی تخیلی
1983
فرانسه
17 +
نوجوان
6.7
بازیگران:
Pierre Jolivet,Jean Bouise,Jean Reno
نویسنده:
Luc Besson, Pierre Jolivet
کارگردان:
Luc Besson
گزارش تخلفات
توضیحات
در آینده ای آخرالزمانی،تنها تعداد کمی از انسانها باقی مانده اند.هیچکس قادر به صحبت کردن نیست.یک انزواطلب مصمم با پیرمردی دوست می شود.آنها به کمک هم با تبهکاران مبارزه می کنند تا غذا،سرپناه و زندگی خود را به دست آورند...نماشات، مرجع استریم فیلم

همچنین تماشا کنید

logo