فصل پناه دادن

فصل پناه دادن

درام/ دلهره آور
2022
کانادا
18 +
بزرگسال
4.4
بازیگران:
Caitlin Stryker,Teach Grant,Bradley Stryker
نویسنده:
Bradley Stryker
کارگردان:
Bradley Stryker
گزارش تخلفات
توضیحات
زنی خود را در خانه دورافتادهاش با برادرش که برای تاریکترین لحظه تاریخ خانوادهشان طلب بخشش میکند، منزوی میشود.نماشات، مرجع استریم فیلم

همچنین تماشا کنید

logo