خنجاب

خنجاب

ترسناک/ دلهره آور
2023
اندونزی
18 +
بزرگسال
4.5
بازیگران:
Tika Bravani,Yasamin Jasem,Arswendy Bening Swara
نویسنده:
Vidya Talisa Ariestya, Dirmawan Hatta, Riza Pahlevi
کارگردان:
Anggy Umbara
گزارش تخلفات
توضیحات
پس از اینکه پدر او در سال 1998 به دست نینجاها در منطقه بانیوانگی به قتل رسید، راهایو به حدی تجربه تروما کرد که توانایی تمرکز بر دعاها و عباداتش را از دست داد. دلیل این مشکل این بود که او تحت تأثیر مداخلههای شیطانی به نام "کهنزاب" قرار گرفته بود که او را از تمرکز در عبادات مذهبی باز میداشت.نماشات، مرجع استریم فیلم

همچنین تماشا کنید

logo