رنگ کنید

رنگ کنید

کمدی/ درام
2023
5.3
بازیگران:
Owen Wilson,Elisabeth Henry,Paul Kosopod
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
تمرکز فیلم بر روی «کارل نارگل» است که نزدیک به سه دهه میزبان نمایش تلویزیونی شماره یک نقاشی در ورمانت بودهاست. در حالی که زمزمه مهارتهای منحصر به فرد کارل مدتهاست که بینندگان را از پیتسفیلد تا سنت آلبانز در هر قسمت نفسگیر تحت تأثیر قرار میدهد، شرکت تولیدی در نهایت یک نقاش جوانتر و بهتر را استخدام میکند که همه چیز (و هر کسی) را که کارل دوست دارد از او میدزدد.نماشات، مرجع استریم فیلم

پیشنهاد نماشات

logo