نیاز

نیاز

درام
1992
6.9
بازیگران:
Mohammad-Reza Davoudnejad,Tarahom Fathi,Shojaoddin Habibian
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
دو پسر برای یک شغل که هر دو به شدت به آن نیاز دارند با هم رقابت می کنند. این فیلم رقابت آنها را به تصویر می کشد.نماشات، مرجع استریم فیلم

پیشنهاد نماشات

logo